druiter logo

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (Όροι Χρήσης)

 1. Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο www.druiter.gr  (στο εξής «διαδικτυακός τόπος»), που ανήκει στην εταιρεία «CAIUS E.E.», η οποία εδρεύει στην Μοδέστου Περτσάλη 13, Μέτσοβο, 44200, Ιωάννινα (στο εξής «Εταιρεία»). Ο διαδικτυακός τόπος μας σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με την Εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου οι χρήστες να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος μας πρέπει να είναι ενήλικες και να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Τόσο στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική που αφορά στη Χρήση Cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα.

 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας συνεπάγεται την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εν συνόλω, οι οποίοι αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου του. Μερική αποδοχή των εν λόγω όρων δεν νοείται.  Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει μονομερώς, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους Χρήσης, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρέχεται στους χρήστες αυτούσιο, χωρίς οποιαδήποτε μορφή εγγύησης και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν πιστοποιεί δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την  ορθότητα, ακρίβεια, και σαφήνεια του περιεχομένου και των πληροφοριών που αναρτώνται σε αυτό, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές αναρτώνται και από τρίτα μέρη.

 

Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό/ιούς κλπ. Η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και παράδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή εν γένει στη λειτουργία αυτού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές (διαφυγόντα κέρδη), απώλεια ευκαιρίας που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αφορούν στη χρήση ή τυχόν αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.

 

 1. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους – Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες. Παρά ταύτα, δεδομένου ότι στόχος μας είναι η προώθηση της ασφάλειας, του σεβασμού και της νομιμότητας, εάν πέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε καταχώριση ή περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει τον ανωτέρω στόχο μας ή προσβάλλει έννομα αγαθά τρίτων, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@druiter.gr περιγράφοντάς μας την καταχώριση ή το περιεχόμενο που θεωρείται ότι αντίκειται στις ανωτέρω αξίες ή είναι προσβλητικό.

 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους της Εταιρείας στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών τόπων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ακρίβεια, ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

 

 1. Συνδρομητική Υπηρεσία

Ο διαδικτυακός τόπος είναι μια συνδρομητική υπηρεσία με αυτόματη ανανέωση που επιτρέπει στους συνδρομητές της να προωθούν τις εκδηλώσεις τους στο κοινό του διαδικτυακού τόπου με απαραίτητη τη χρήση Διαδικτύου.

 

 1. Συνδρομή

Η υπηρεσία Druiter είναι συνδρομητική με αυτόματη ανανέωση και απαιτεί από τους χρήστες της τη δημιουργία ειδικού προσωπικού λογαριασμού (εγγραφή) μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Σημειωτέον, η υπηρεσία προσφέρει, επίσης, δωρεάν πληροφορίες δημόσιες σχετικά με το περιεχόμενό της δίχως να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

Δωρεάν ειδικός προσωπικός λογαριασμός απαιτείται μονάχα για χρήστες που επιθυμούν περαιτέρω πληροφορίες πέραν αυτών που διατίθενται δημόσια, αποκτώντας αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα και τους άλλους χρήστες.

 

Τα κάτωθι ισχύουν μονάχα για τους χρήστες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ανάρτηση δικών τους εκδηλώσεων και να προωθήσουν δικές τους υπηρεσίες:

H συνδρομή σας στο Druiter είναι μηνιαία με αυτόματη μηνιαία ανανέωση και εξαρτάται από την επιλογή σας. Με την εγγραφή σας μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε ανά μήνα το κόστος συνδρομής που επιλέξατε. Διακοπή της χρέωσης είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, εφόσον τηρηθεί η κάτωθι προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης της συνδρομής.

 

 1. Χρεώσεις

Περίοδος χρέωσης. Η συνδρομή για την υπηρεσία του διαδικτυακού Ιστότοπου, θα χρεώνεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ανά μήνα μέσω της μεθόδου πληρωμής που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή σας.

 

Η χρέωση γίνεται κατά την ημερολογιακή ημέρα που συμπίπτει με τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της συνδρομής σας, δηλαδή την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα χρέωσής σας ενδέχεται να διαφέρει, για παράδειγμα, εάν η μέθοδος πληρωμής σας δεν έχει προχωρήσει με επιτυχία ή εάν η συνδρομή πληρωμής ξεκίνησε σε ημέρα που δεν περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο μήνα, οπότε θα μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη ημερολογιακή ημέρα. Μπορείτε να δείτε την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής στον ιστότοπό μας, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι στο προφίλ σας.

 

 1. Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή της συνδρομή σας γίνεται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

 

Εάν μια πληρωμή δεν διευθετηθεί με επιτυχία, λόγω λήξης ισχύος της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, είτε λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν προβείτε έγκαιρα στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής ή στην ακύρωση του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία, μέχρι να λάβει χώρα έγκυρη πληρωμή.

 

Όταν ενημερώσετε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας ή ανανεώσετε το χρηματικό διαθέσιμο στον ήδη υπάρχοντα τρόπο πληρωμής, μας παρέχετε ταυτόχρονα την εξουσιοδότηση να συνεχίσουμε να τον χρεώνουμε με το κόστος της συμφωνηθείσας συνδρομής -εφόσον δεν έχετε ακολουθήσει την διαδικασία ακύρωσης συνδρομής- και διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή στις ημερομηνίες πληρωμής των λογαριασμών σας.

 

Οι τρόποι πληρωμής μπορεί να μεταβάλλονται ή να εμπλουτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με κάποιον από τους συμφωνημένους τρόπους επικοινωνίας σας με την Εταιρεία.

 

 1. Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Druiter οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Από την στιγμή που θα ακυρώσετε την συνδρομή σας θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Druiter, όμως δε θα μπορείτε να προωθείτε τις εκδηλώσεις σας.

 

Για να συνεχίσετε με την ακύρωση της συνδρομής πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα και αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας να μεταβείτε στο μενού, όπου υπάρχει και το κουμπί ακύρωσης συνδρομής.

 

Αφού ακολουθήσετε τον ενδεδειγμένο τρόπο ακύρωσης και μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της συνδρομής σας, παύει κάθε δικαίωμα του διαδικτυακού τόπου για χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτα & τα στοιχεία πληρωμής σας διαγράφονται. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης αφού έχετε ακολουθήσει την διαδικασία ακύρωσης, γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

 

 1. Αλλαγές στην τιμολόγηση

Η υπηρεσία Druiter διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χρέωσης των συνδρομών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις σας μέχρι τη λήξη του τρέχοντος και του επόμενου μήνα της συνδρομητικής υπηρεσίας και δε θα γίνεται χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις ακολουθείτε τη διαδικασία Ακύρωσης το αργότερο τριάντα (30) ημέρες προ της εφαρμογής των τροποποιήσεων.

 

 1. Συμμόρφωση

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου (www.druiter.gr), συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με τη χρήση αυτού, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς  ή άλλους περιορισμούς στη χρήση της υπηρεσίας ή του περιεχομένου της. Συμφωνείτε να μην αρχειοθετήσετε, μεταφορτώσετε, αναπαραγάγετε, μεταδώσετε, προβάλλετε, εκτελέσετε, δημοσιεύσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, προσφέρετε προς πώληση ή χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που λαμβάνετε μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Συμφωνείτε να μην παρακάμψετε, διαγράψετε, αλλάξετε, απενεργοποιήσετε, υποβαθμίσετε ή αποτρέψετε οποιαδήποτε προστασία περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένα μέσα για να έχετε πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Συμφωνείτε να μην αναδιαμορφώσετε, αναστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή διαδικασίες που είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου. Συμφωνείτε να μην εισάγετε οποιοδήποτε κωδικό ή προϊόν ή χειριστείτε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέθοδο εξόρυξης δεδομένων, συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην ανεβάζετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, αποστέλλετε ή διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει, να καταστρέφει ή να περιορίζει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που σχετίζεται με τον διαδικτυακό τόπο, καθώς, επίσης και τυχόν αρχεία ή προγράμματα. Μπορούμε να τερματίσουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας, άμεσα και χωρίς προειδοποίησή σας, αν πιστεύουμε εύλογα ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή συμμετέχετε στην παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας.

 

 1. Πρόσβαση

Το μέλος που δημιούργησε λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο με στόχο την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου χρεώνεται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε (ο κάτοχος του λογαριασμού) και έχει πρόσβαση και έλεγχο στον λογαριασμό του στον διαδικτυακό τόπο. Για να διατηρήσετε τον έλεγχο του λογαριασμού σας και να αποτρέψετε την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου αυτόν, δεν πρέπει να αποκαλύψετε τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασής σας ή της μεθόδου πληρωμής (για παράδειγμα, ψηφία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας) που σχετίζονται με το λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχετε σε σχέση με το λογαριασμό σας. Η Εταιρεία δεν θα σας ζητήσει ποτέ πληροφορίες και τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία αποτελεί απόπειρα υποκλοπής των στοιχείων σας από άτομο που δεν εργάζεται στην Εταιρεία και σας παρακαλούμε για την άμεση αναφορά του περιστατικού.

 

 1. Τροποποίηση Υπηρεσιών

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας, δεδομένης της κινητικότητας, μεταβλητότητας και ταχύτατης εξέλιξης αυτού του τύπου υπηρεσιών, καθώς και των όρων της σύμβασης για τεχνολογικές αλλαγές, εξέλιξη της αγοράς, μεταβολή των οικονομικών συνθηκών κ.λπ.

 

Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων και διατηρείται το δικαίωμα ακύρωσης της υπηρεσίας με τη λήξη του πληρωμένου χρόνου της τρέχουσας συνδρομής. Η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας που δηλώσατε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταργήσετε ή μεταβάλλετε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώσατε, χωρίς να έχετε ενημερώσει για τη σχετική μεταβολή και χωρίς να έχετε δηλώσει τη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

 1. Διακοπές Διαθεσιμότητας και Συντήρησης

Η Εταιρεία σας προσφέρει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, την έλλειψη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας, τεχνικά σφάλματα / δυσλειτουργίες τρίτων παρόχων (πχ διακοπή Ίντερνετ) ή την προσωρινή αναστολή της για λόγους που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου τυχαίου συμβάντος, ανωτέρας βίας, παρέμβασης τρίτου μέρους ή χρήστη. Σε περίπτωση διακοπής λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη βελτίωση της υπηρεσίας ή τυχόν συντήρηση ή αναβάθμιση των ανάλογων συστημάτων, η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει με σχετική ανακοίνωσή της στον ιστοτοπό της, όποτε είναι τεχνικά εφικτό, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τις ημερομηνίες των εργασιών συντήρησης. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι αυτές οι εργασίες βελτίωσης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν.

 

 1. Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του υλικού που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου (πληροφορίες, εικόνες, λογισμικό κλπ) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και στους τρίτους που αναρτούν στον ιστότοπό της και προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει το Ελληνικό Κράτος. Όλα τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, μέθοδοι και προγράμματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, επί των οποίων οι χρήστες δεν αποκτούν ούτε διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα πέραν της χρήσης για απλή ανάγνωση.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το σύνολο των προϋποθέσεων και των όρων χρήσης της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους ή αντικατάστασή τους ρυθμίζονται και συμπληρώνονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους βασικούς όρους της συμφωνίας για την παροχή πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο από την Εταιρεία Υπηρεσίας προς τους χρήστες, οι οποίοι τους αποδέχονται τους ανωτέρω όρους εν συνόλω, ρητά και ανεπιφύλακτα, προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου της Εταιρείας. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Decline all Services
Save
Accept all Services